Közgyűlési hatáskörben hozott elnöki határozatok

Közgyűlési hatáskörben hozott elnöki határozatok

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása
Csongrád-Csanád Megyei Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 2021-2027 jóváhagyása
Döntés Csongrád-Csanád Megye Egészségügyéért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Közigazgatásáért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Alkotói Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Közrendjéért és Közbiztonságáért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Közneveléséért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Kultúrájáért Díjról
A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása
Beszámoló a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2020. évi zárszámadása, a 2020. évi maradvány jóváhagyása
Regőczi István Alapítvány támogatása
Döntés Csongrád-Csanád Megye Közrendjéért és Közbiztonságáért Díjról
DEB döntési javaslat jóváhagyása
Előirányzat átcsoportosítás
Igazgatási szünet elrendelése a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatalnál
Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciójának és Programjának elfogadása
Felügyelőbizottsági tag jelölése a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft-be
Önerő nyilatkozat a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003 kódszámú, „Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása” című projektjének vonatkozásában
Előirányzat átcsoportosítás
„Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezés támogatása
Beszámoló a megye közrendjének és közbiztonságának alakulásáról
Kormányzati funkciókód meghatározása
Szegedi TTK Öregdiák Alapítvány támogatása
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány támogatása
HIKO Honkyokushin Alapítvány támogatása
Kormányzati funkciókód meghatározása
Döntés Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díjról
Döntés az Év Vállalkozója Csongrád-Csanád Megyében Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Sportjáért és Ifjúságáért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Sajtódíjáról
Döntés Csongrád-Csanád Megyéért Díjról
Döntés Csongrád-Csanád Megye Díszpolgára Díjról
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Kormányzati funkciókód meghatározása
Információbiztonsági szabályzat jóváhagyása
Rendelkezés 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben támogatások odaítélése
A TOP-4.1.1-16-CS1-2020-00003 azonosító számú, „Egészségház felújítása Szegváron” elnevezésű projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás megkötése
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi munkaterve
Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 egyeztetési eljárásának megindítása
Feszty-körkép Alapítvány jogutód nélküli megszűnésének kezdeményezése
A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. tagi kölcsönszerződés módosítása
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve
Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciója egyeztetési eljárás megindítása
 
Kormányzati funkciókód meghatározatása
A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása
Csongrád-Csanád Megyei Területfejlesztési Koncepció Előkészítő fázis: Helyzetelemzés, helyzetértékelés (munkaközi anyag)
Többlettámogatási igény benyújtása a Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer kerékpárút pályázati forrásból (azonosító:TOP-3.1.1.-15-CS1-2016-00003) történő megvalósításához
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2021. évi fordulójához
A TOP-1.5.1-20 kódszámú, 2021-27 tervezési időszak stratégiai- és projektszintű előkészítése című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtása
A 24/2020. (III.13.) Kgy. határozat 4. pontjának módosítása – Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány alapító okirata
Döntés Csongrád Megye Közrendjéért és Közbiztonságáért Díjról
Döntés Csongrád Megye Kultúrájáért és Közneveléséért Díjról
Döntés Csongrád Megye Közigazgatásáért Díjról
Döntés Csongrád Megye Alkotói Díjról
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására meghirdetett pályázati kiírásra támogatási igény
Csongrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadása
A Csongrád Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó intézkedések
A Csongrád Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlások
A Feszty-Körkép Alapítvány alapító okiratának módosítása
A Csongrád Megyei Közgyűlés 2020. évi munkatervének módosítása
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának megválasztása
A Csongrád Megyei Közgyűlés 31/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 30/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 29/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 28/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 27/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 26/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 25/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 24/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 23/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 22/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 21/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről
A Csongrád Megyei Közgyűlés 20/2020. (III.13.) Kgy. határozata megerősítéséről

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.