Top-1.5.1. PEA

Top-1.5.1. PEA


A kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata

A projekt címe: A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése Csongrád-Csanád megyében

A szerződött támogatás összege: 255.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A megyei önkormányzatoknak 2012 óta alapvető feladata a fejlesztési politika területi megvalósítása. Ehhez kapcsolódó megyei feladatok a területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és területi koordináció.

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatának jelenleg legfontosabb feladata, hogy aktualizálja, illetve elkészítse a megyei területi tervdokumentumokat a kormányzati felkészüléssel összhangban: a megyei területfejlesztési koncepciót (felülvizsgálat), a megyei területfejlesztési programot és a megyei integrált területi programot a 2021-2027-es európai uniós költségvetési ciklusra.

Jelen projektbe a konzorciumvezető Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként kerül bevonásra. A Kft. munkatársainak magas projektmenedzsment és TOP projektek megvalósításában szerzett tapasztalata elengedhetetlen a 2021-2027-es időszak területi tervezési feladatainak ellátásában és a projektszintű előkészítésben.

A megyei területfejlesztési koncepció helyzetelemzésének, helyzetértékelésének felülvizsgálatát a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztálya készítette el. A megyei célrendszer és ezzel a területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának aktualizálása, valamint a megyei területfejlesztési program kidolgozása külső szakértőként a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak feladata, egyeztetve a megyei önkormányzattal.

A területi stratégiai dokumentumok elkészítése mellett olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése történik a pályázat keretében, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.

Az tervezési elvárásokat rögzítő uniós jogszabályok még nem véglegesek, és a hazai szabályozás módosítása is folyamatban van, a központi és uniós tervezéssel azonos időben, párhuzamosan zajlik. Ennek előnye, hogy a területi tervezés javaslatai beépülhetnek az uniós tervdokumentumokba, illetve befolyásolhatják, megalapozhatják és megerősíthetik azok tervezett tartalmát. A projektszintű előkészítést nagyban befolyásolják a későbbiekben megjelenő VMOP pályázati felhívások, az azoknak való megfelelés. Jelen fázisban az alábbi projektszintű előkészítéshez kapcsolódó dokumentumokat kívánjuk elkészíteni:

- Projekt-előkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok: Vízi turisztikai megvalósíthatósági tanulmány, hiányzó kerékpárút szakaszok tervezéséhez döntés-előkészítő tanulmányok, csapadékvíz elvezető-hálózatok fejlesztéséhez projekt-előkészítő tanulmányok, egyéb tanulmányok

- Műszaki dokumentáció készítése: kiemelten önkormányzati épületek, konyha felújításához, középületek energetikai korszerűsítéséhez, turisztikai, sport fejlesztésekhez, energetikai felújításokhoz, ipari park fejlesztésekhez kapcsolódóan; városrehabilitációs, közüzemi tervek, egyéb műszaki dokumentációk

A pályázat keretében megvalósuló egyéb tevékenységek: közbeszerzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság. A projekt megvalósítása érdekében tervezett közbeszerzési eljárások a pályázat benyújtásakor a rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre, azok a megvalósítás során változhatnak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2021-00025

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.