Mindszent és Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása

Mindszent és Szegvár településeket összekötő kerékpárút kialakítása

Mindszent Város Önkormányzata Szegvár Nagyközség Önkormányzatával, Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumi együttműködést kötött kerékpárút építését célzó TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-0016 azonosítószámú pályázatra, mely 1.300 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg konzorciumi formában.

Főkedvezményezett neve: Mindszent Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

  • Szegvár Nagyközség Önkormányzat
  • Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata
  • Magyar Közút Nonprofit Zrt.
  • Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00016

A szerződött támogatás összege: 1 300 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja és egyben tartalma egy Mindszent várost Szegvár nagyközséggel összekötő kerékpárút építése, egy Mindszent központját a komp kikötővel összekötő kerékpárút építése, valamint Szegvár belterületi meglévő kerékpárút felújítása. A mintegy 8,8 km hosszú kerékpárút négy szakaszból tevődik össze:

1. szakasz: Mindszent belterületén a kompkikötő felé a 4521. j. Szentes-Mindszent- Hódmezővásárhely összekötő út 16+651 – 16+927 km. szelvényei között és a 4522. j. Mindszent-Baks összekötő út 0+000 – 1+439 km szelvényei között új gyalog-kerékpárút.

2. szakasz: Mindszent Napkelet utcán a meglévő kerékpárútra csatlakozva Mindszent-Szegvár közigazgatási határáig a 4521. j. Szentes- Mindszent-Hódmezővásárhely összekötő út 12+135 – 15+467 km szelvényei között új egyesített gyalog-kerékpárút belterületen és 2x1 haladósávos kerékpárút külterületen.

3. szakasz: Mindszent-Szegvár közigazgatási határától Szegvár Szőlőkalja utcáig a 4521. j. Szentes-Mindszent- Hódmezővásárhely összekötő út 9+594 – 12+135 km szelvények között új 2x1 haladósávos kerékpárút.

4. szakasz: Szegvár belterületén meglévő kerékpárút felújítása a 4521. j. Szentes- Mindszent-Hódmezővásárhely összekötő út 8+322 – 9+534 km szelvények között.

Jelen tervezett beruházás további célja, hogy a projekt eredményeként előnyben részesüljenek a környezetileg fenntartható közlekedési módok, és egyetlen fenntartható közlekedési mód se kerüljön a projekt által hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A fejlesztés szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonságának növelése érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni az érintett 2 település vonatkozásában, mely hozzájárul(hat) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakításához, valamint az EU 2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.