CLLD pályázat

A Belvedere palota közösségi terének kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00843

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a fenti elnevezésű és azonosítószámú projekt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében történő megvalósítására 92.404.133 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

Kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00843

Projekt címe: A Belvedere palota közösségi terének kialakítása

Szerződött támogatás összege: 92.404.133 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időszaka: 2021.05.01. – 2022.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00843 számú, „A Belvedere palota közösségi terének kialakítása” elnevezésű projekt keretében az önkormányzat a 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., 4038 hrsz alatt található, meglévő műemlék épület 1. emeleti szintjének részleges átalakításával multifunkciós terem és kiszolgáló helyiségek kialakítását tervezi.

A megyei önkormányzat számára ez egy hiánypótló beruházásként szolgál, hiszen önkormányzatunk 2015. évi székhelyváltozásával megszűnt az olyan méltó terek biztosítása a megyei lakosság számára, ahol rendezvények, közösségi programok lebonyolításra lenne lehetőség. Az elmúlt években mind az önkormányzat, mind a lakosság részéről felmerült igényként egy folyamatosan rendelkezésre álló és a lakosság számára elérhető tér kialakítása. Az önkormányzat szervezésében megvalósult rendezvények jelentős részét bérleti díj ellenében, nem saját tulajdonban álló ingatlanban volt szükséges megrendezni. Ez egyrészt anyagi szempontból jelent plusz terhet, másrészről pedig jelentősen megnehezíti a rendezvények időbeli ütemezését. Az akcióterületen élő lakosság és közösségek számára segítségként szolgál e közösségi tér kialakítása, hiszen jellemzően nem rendelkeznek anyagi fedezettel egy-egy közösségi rendezvény szervezéséhez szükséges helyszín bérleti díjjal, amelynek következménye, hogy a társadalmi megújulás és hagyományőrzés, a társadalmi együttműködés alapjait jelentő közösségi érintkezések száma és minősége csökken.

A projekt közvetlen célcsoportja:

Az akcióterületen élő lakosság, akik számára a közösségi térben megvalósuló programok lehetővé válnak. Közvetett célcsoportként azonban Csongrád-Csanád megye teljes lakossága megjelenik, hiszen a megyei önkormányzat szándéka a teljes megye lefedettsége, a helyi identitás erősítésének megyei szintűvé kiterjesztése. A célcsoport elemzés során feltárt lehetséges érintettek: városrész lakossága, közösségei, civil szervezeteinek tagjai, más városrészekből, megye területéről érkező csoportok. A megszólított célcsoportok a HACS illetékességi területének teljes lakónépességét, helyi társdalmát lefedik. A fejlesztés célcsoportja az akcióterületen és Szegeden élő gyermekes családok, gyermekek, fiatal felnőttek, felnőttek, idősebb generációk és minden korosztály, külön tekintettel a nőkre.

A projekt célja:

Egy olyan közösségi terem kialakítása, ahol a teljes belső felületeket, gépészeti és elektromos rendszereket és berendezéséket szükséges létrehozni. Ehhez az alábbi, szakágankénti beavatkozások szükségesek:

A bontandó válaszfalak nem szerkezeti falak, az építendő szerkezetek szerelt szerkezetek lesznek. Legfeljebb nyílásbefalazás történik szerkezeti falban. Az új rendeltetés vonatkozásában statikai vizsgálat és szakvélemény készül.

Meglévő válaszfalak kerülnek bontásra, illetve új válaszfalak kerültek megtervezésre, szerelt szerkezettel.

Bontások terén a terem és a hozzá kapcsolódó, az építésbe bevont területek (folyosó, teakonyha, tálaló) belső padlóburkolata, falburkolatai, mennyezeti burkolata, nyílászárói érintettek.

A belsőépítészeti munkák adják az építés domináns részét: új padlóburkolat, falburkolatok, álmennyezet, belső nyílászárók és beépített és mobil bútorok kerülnek elhelyezésre.

Kiépítésre kerül a terem hővisszanyerős gépi szellőztető rendszere, illetve hűtése (a kapcsolódó kondenzvíz elvezetéssel egyetemben).

Az átépítéssel érintett területek világítása, erősáramú megtáplálása alapfeladatként jelentkezik.

További, a terem üzemeltetéséhez szükséges feladat a hangosítás, vetítés, hang- és videófelvétel készítés infrastrukturális és informatikai hátterének kiépítése. Kis ízelítő a tervezési feladatokat ellátó Priskin építész tervező Iroda Kft. (képviseli Priskin Zoltán tervező) által rendelkezésre bocsátott látványtervekből:


Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.