Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001

Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001

A kedvezményezett neve

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

A fejlesztés tárgya

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-CS1-2022-00001 - Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum) megvalósítása

A szerződött támogatás összege

2.335.000.000 Ft.

A projekt tartalmának részletes bemutatása

A projektben a Csongrád-Csanád Megyei Foglalkoztatási Paktum folytatását, megyei szintű bővítését kívánjuk megvalósítani az országos és megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal összhangban.

A Megvalósításban résztvevő partnerek és feladataik:

1. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata: koordináció, projektmenedzsment

2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal: a célcsoportot érintő támogatások

A projekt célja

Projektünk célja a megyei foglalkoztatás támogatása térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapozva. A Csongrád-Csanád Megyei Foglalkoztatási Paktum folytatása, bővítése a térség érintett szereplőinek (önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi-, civil-, képző szervezetek) legszélesebb körének bevonásával. A helyi foglalkoztatás-szervezés támogatása a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseken keresztül, építve az előző programozási időszakban a TOP forrásaiból finanszírozott együttműködések tapasztalataira. Célunk a munkaerő kereslet és kínálat megyei szintű összehangolása. Konkrét vállalkozói igényekre alapozva a célcsoport foglalkoztatási programjainak támogatása.

A projekt kiemelt célcsoportjai

 • Inaktív személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.
 • GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről visszatérők, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek, vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek


A projekt szakmai tartalma

A projekt során az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Inaktív személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.
 • GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről visszatérők, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek, vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • TOP keretében létrehozott foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megújítása, felülvizsgálata, az együttműködés átszervezése, kibővítése a TOP Plusz felhívással összhangban.
 • A Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (Paktum), irányító csoport, menedzsment szervezet és paktumiroda működtetése, együttműködés a megyében már működő helyi paktumirodákkal, ügyrend, munkaterv, reális költségvetés aktualizálása/kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása.
 • A TOP és TOP Plusz keretében támogatott foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása.
 • A megyére vonatkozó, részletes foglalkoztatási helyzetelemzés kidolgozása.
 • Részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv, munkaprogram kidolgozása.
 • Munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény felmérések elvégzése.
 • A TOP Plusz keretében támogatott foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési és szociális célú (szociális városrehabilitáció) projektek közötti összhang és együttműködés biztosítása a Csongrád-Csanád megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projekttel.
 • Figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködésben érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében.
 • A foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerőpiaci hatásának erősítése.
 • Foglalkoztatást elősegítő bértámogatások.
 • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtása, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások igénybevételével kapcsolatos támogatások.
 • Mobilitási támogatások.
 • Célcsoport közvetlen támogatásához, valamint részükre nyújtott foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó megvalósítói tevékenységek vonatkozásában a kormányhivatalok foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, valamint a kormányhivatalok járási hivatalának foglalkoztatási és munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások elérhetővé tétele.
 • Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések.
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása.
 • Projektmenedzsment biztosítása a projekthez kapcsolódóan.
 • Paktumiroda munkatársak alkalmazása a projekt megvalósítása során.
 • Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek: a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;


A projekt tervezett befejezési dátuma

2025.december 31.

Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktár


Kapcsolat
Copyright © 2021. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal. Minden jog fenntartva.